Wystawa fotografii Stefana Ciechana – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W dniach 19.11.2016 do 15.12.2016 w Brain Damage Gallery, Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, eksponowana była wystawa naszego kolegi Stefana Ciechana pt. „Lubelskie Spotkania Plastyczne 1976-2016”.
Autor pokazał zdjęcia czarno-białe – reportaż z przebiegu „Spotkań”, zdjęcia plansz, projektów, makiet proponowanych przez artystów uczestników „LSP 76”. Zdjęcia barwne, wykonane w latach 1978 -1980 to zrealizowane projekty. Wydruki z zeskanowanych negatywów, zestawiono z cyfrowymi fotografiami wykonanymi z tej samej perspektywy w roku 2016 – stan obecny. Na wystawie można było obejrzeć 112 zdjęć w formatach 13×18 cm do 200×300 cm.

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.