Wystawa Pawła D. Znamierowskiego – Spojrzenia. Malarstwo, fotografia, grafika

12 października 2016 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się finisaż wystawy dra Pawła D. Znamierowskiego „Spojrzenia. Malarstwo, fotografia, grafika”. Wystawa została zorganizowana z okazji 30-lecia pracy twórczej Artysty. 

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.