Wystawa Tadeusza Żaczka pt. „Duchowe pogranicze” w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Serdecznie zapraszamy na wystawę Tadeusza Żaczka pt. „Duchowe pogranicze” 
w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wernisaż 29 marca 2017 r. o godz. 18:00

ZaproszenieZdjęcia Tadeusza Żaczka, znam od wielu lat i od początku głoszę tezę, że tworzy on najciekawszy i najwartościowszy polskiej fotografii dokument dotyczący prawosławia. W historii fotografii światowej, mimo setek tysięcy fotografujących, pojawiło się zadziwiająco mało spójnych, dogłębnych zestawów fotografii dokumentalnej. Jednym tchem wymienia się zazwyczaj prace: Eugene Atgeta, Augusta Sandera, fotografów spod znaku FSA z okresu wielkiego  kryzysu w Ameryce, Diane Arbus, Roberta Franka, Eugene Smitha czy fotografów ulicznych (G. Winogranda, L. Fredlandera), a współcześnie np. Martina Parra czy Sebastiao Salgado, że wymienię najczęściej powtarzane nazwiska. W polskiej fotografii dokumentalnej opisującej człowieka w jego środowisku, oprócz epokowego „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet czy fotograficznych esejów Tomasza Tomaszewskiego jest równie mało prac. Na szczęście ostatnio pojawia się ich więcej i tacy fotografowie jak: Rafał Milach, Jerzy Wierzbicki, Mariusz Forecki czy grupa Dokumentary.pl zapełniają lukę w tej dziedzinie. Sądzę, że rosnące u nas zainteresowanie fotografią dokumentalną pozwoli równie należycie docenić prace Tadeusza Żaczka. Dokumentaryzm jest wrodzoną cechą fotografii. Znaczy to tyle, że fotograf musi być obecny w trakcie wykonywania zdjęć jako obserwator widzianej i rejestrowanej rzeczywistości.  W przypadku cyklu – czy raczej należałoby powiedzieć szerokiego zestawu fotografii – Tadeusza Żaczka, obecność fotografa jako świadka wydarzeń przybiera szczególnie ważną rolę. Ponieważ jest to rola fotografa obiektywnego, wrażliwego na prawdę i istotne przesłania, jakie może nieść fotograficzny obraz. A poza wszystkim fotografie te niosą istotne wartości informacyjne i poznawcze, co dla mnie jako wykładowcy fotografii ma duże znaczenie.  
dr hab. prof. ASP Zbigniew Tomaszczuk

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.