Wystawa jubileuszowa ZPAF – 70/700

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii członków Związku Polskich Artystów Fotografików okręgu lubelskiego i artystów ZPAF związanych z Lublinem.

70/700

70-lecie Związku Polskich Artystów Fotografików i 700-lecie Lublina to wspaniała okazja do zaprezentowania twórczości artystów fotografików skupionych w istniejącym od 2003 roku Okręgu Lubelskim ZPAF-u. Od drugiej połowy XIX wieku fotografia wpisała się na stałe w kulturalne kalendarium miasta. Obecnie Lublin stał się ważnym ośrodkiem rozwoju fotografii artystycznej. Przygotowana wystawa członków okręgu lubelskiego ZPAF oraz związanych z Lublinem artystów jest dobitnym przykładem świadomego wykorzystywania tego medium. Przekrój prezentowanych prac to obrazy osobowości twórczych. Świadczą o tym różne style, techniki, formy prezentacji i przekazu czy w końcu treści prezentowanych fotografii.

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.