Tomasz Młynarczyk stypendystą MKiDN

Miło nam poinformować, że nasz kolega z Okręgu Lubelskiego ZPAF –Tomasz Młynarczyk, został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny sztuk wizualnych na rok 2019. 
Serdecznie gratulujemy!!!

This entry was posted in Wiadomości. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.