Zbigniew Zugaj

Urodzony w 1933 r., zmarł w 2012 r.
Działalność twórcza i wystawiennicza od 1956 roku. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików od 1965 r. Tytuł AFIAP przyznany w 1972 r. Ogółem brał udział w 130 wystawach w tym w 70 międzynarodowych. Ważniejsze wyróżnienia: złoty medal na wystawie „Człowiek” 1967 w Legnicy, brązowy medal na „Homo 69” w Legnicy, nagroda na wystawie w Saragossie (Hiszpania), złoty medal w Berlinie (1970) oraz w Preluć (Czechosłowacja), dyplom w Rostocku, srebrny medal Buenos Aires (1970). Brązowy medal w San Benedetto oraz w Rostocku (1972). Wystawy indywidualne: w Lublinie 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 1975. oraz w Zamościu 1966, 1992, Puławach 1970, 1982. Ponad to w Brześciu 1969 i Ułan Bator 1969. Przez ponad 10 lat współpracował z teatrem im. Osterwy oraz Teatrem Muzycznym, wykonując fotosy do folderów i afiszy premierowych.

Albumy autorskie pt. „Lublin” 1988, 1994 i 1999. Autor ok. 500 pocztówek krajoznawczych z terenu Lubelszczyzny, licznych folderów, plakatów i kalendarzy.