Tomasz Młynarczyk stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego

Miło nam poinformować, że nasz kolega z Okręgu Lubelskiego ZPAF Tomasz Młynarczyk, został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 2021. Stypendium przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Gratulujemy!

Posted in Nagrody

 31 marca 2021 r. zmarł Jan Magierski

Ze smutkiem informujemy, że ostatniego dnia marca 2021 roku w wieku 84 lat odszedł z grona członków Okręgu Lubelskiego ZPAF Jan Magierski – ceniony twórca, działacz ruchu fotograficznego, wykładowca akademicki i edukator. 

Jan Magierski urodził się 23 października1936 w Lublinie – jako syn współzałożyciela Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, Stanisława Magierskiego. Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1963); doktor nauk chemicznych. Był adiunktem w Akademii Rolniczej w Lublinie.
Z fotografią zetknął się w okresie studiów na początku lat 60. – debiut artystyczny na „Dorocznej Wystawie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego” (1961). Był aktywnym członkiem lubelskiego Fotoklubu „Zamek”, w latach 1965–1971 będąc jego prezesem. Członek Prezydium Rady Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce (1969–1971). Instruktor fotografii kategorii I – ukończył Studium Fotografii i Filmu CPARA w Warszawie. Organizator ogólnopolskich plenerów fotograficznych w Kazimierzu nad Wisłą (1970, 1971), inicjator, organizator i komisarz Ogólnopolskich Wystaw Fotografii „Konfrontacje” w Lublinie (1971, 1973, 1975, 1977). Członek Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK (1977–1981). Był autorem wielu publikacji o fotografii, historii fotografii – m.in. historii fotografii lubelskiej. W maju 1995 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Jan Magierski uprawiał fotografię krajoznawczą, dokumentalną i podróżniczą. Fotografował w różnych regionach w kraju, szczególnie ukochał Tatry; odbył wiele podróży artystycznych na różne kontynenty, w tym na Antarktykę.
Wystawy indywidualne: „Wystawa z przewodnikiem” – Lublin 1968; „Pejzaże” – Lublin 1971; „Koncert w Kazimierzu” (wielokrotne ekspozycje w różnych miastach w kraju) – Lublin 1978; „Spitsbergen i wyprawy polarne” – Lublin 1989, 1990, Zamość 2013; „Rejs po morzu Norweskim do Narwiku” – 1999, Wystawa autorska – MDK Lublin 2012.
Wystawy zbiorowe (wybór): międzynarodowe: XIII Międzynarodowy Salon Fotografii Górskiej (wyróżnienie FIAP) – Barcelona 1992 oraz udział w finale Memoriału Maria Luisa Infiesto – Hiszpania 2002; ogólnopolskie: ponad 30 wystaw, w tym Biennale Krajobrazu Polskiego – Kielce (pięć edycji) oraz „Gdzie jesteśmy” – Stara Galeria Fotografii ZPAF, Warszawa 2005; środowiskowe, regionalne i poplenerowe: ponad 50 ekspozycji.
Nagrody i odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złoty Krzyż Zasługi (1988), odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1979, 1999), Złota Odznaka Fotograf Krajoznawca Polski (1977), Nagroda Honorowa im. Fryderyka Kremsera, Srebrna Honorowa Odznaka PTTK (2003).
Albumy fotograficzne: Portrety i krajobrazy – Lublin 1978; Polska fotografia krajobrazowa 1944–1984 Kielce 1985; Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym – Lublin 1989; Między Wisłą a Bugiem – Skarby przyrody i kultury – Lublin 1998; Przewodnik po Lublinie – Lublin 1999; Mistrzowie polskiego pejzażu – Kielce 2000.
W końcu lat 70. działał w konspiracji, a w latach stanu wojennego był wydawcą, drukarzem i szefem kolportażu Informatora NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, a także redagował i kolportował niezależne pismo „Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy” NSZZ „Solidarność” Lublin.
Jan Magierski, jak mało kto, przyczynił się do szczególnego ożywienia twórczości fotograficznej w Lublinie oraz w środowisku polskich fotografów krajoznawców. W archiwum zgromadził około 20.000 negatywów, 300 fotogramów autorskich oraz ponad 1.000 diapozytywów.

Posted in Smutne wiadomości

„Lublin miał swoją rolę w odzyskaniu niepodległości”. Robert Pranagal o albumie „Memu Miastu” w Polskim Radiu

– To moja dedykacja dla Lublina. W tym wszystkim jest nie tylko fotografia, ale też tekst literacki Grażyny Lutosławskiej, którą poprosiłem o wzbogacenie albumu – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 fotografik Robert Pranagal o projekcie „Memu Miastu”. Robert Pranagal to członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, na stałe związany jest z Lublinem.

„Zwieńczenie dwuletniego projektu”

Tu powstał jego ostatni projekt, cykl fotografii będący osobistym upamiętnieniem roli tego miasta w historii odzyskania niepodległości. Fotografie, opracowane przez autora w technice olejowej, zostały wydane w albumie „Memu Miastu”.

– Ten album to zwieńczenie projektu, który trwał w sumie ponad dwa lata. Powstał w mojej głowie w 2017 roku, w przeddzień roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo wielu artystów zastanawiało się nad tym, jak się w tym odnaleźć, pokazać coś, w pewien sposób upamiętnić – mówił fotografik.

Robert Pranagal to członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, na stałe związany jest z Lublinem.

102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Wolność po 123 latach

„Zwieńczenie dwuletniego projektu”

Tu powstał jego ostatni projekt, cykl fotografii będący osobistym upamiętnieniem roli tego miasta w historii odzyskania niepodległości. Fotografie, opracowane przez autora w technice olejowej, zostały wydane w albumie „Memu Miastu”.

– Ten album to zwieńczenie projektu, który trwał w sumie ponad dwa lata. Powstał w mojej głowie w 2017 roku, w przeddzień roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo wielu artystów zastanawiało się nad tym, jak się w tym odnaleźć, pokazać coś, w pewien sposób upamiętnić – mówił fotografik.

Więcej na stronie www.polskieeradio.pl (tam też do odsłuchania cała rozmowa: Album Memu Miastu – rozmowa z Robertem Pranagalem

 

Posted in publikacje prasowe, wywiady

Z pogranicza… wystawa fotografii Ryszarda Karczmarskiego w Muzeum Ziemi Chełmskiej

Z pogranicza…
krajów, kultur, wyznań, języków, stylów życia.

Wystawa prezentująca zdjęcia autorstwa Ryszarda Karczmarskiego ukazuje świat, który wielu osobom może wydać się miniony, a który nadal trwa. Nostalgia, zaduma, melancholia, ale też radość życia, umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, a przede wszystkim harmonia wynikająca z bliskiego obcowania z naturą, zachwyt jej dostojeństwem, pięknem i ulotnością – to wszystko można dostrzec na zdjęciach i samemu zanurzyć się w ten ulotny nastrój zatrzymany w fotograficznych migawkach.

Ekspozycja ukazuje zdjęcia z terenu pogranicza polsko-ukraińskiego. Dominują, tak do siebie podobne, malownicze pejzaże, ale równie ważne są portrety, które pokazują ludzi z obu stron granicy na różnych etapach życia.

Wystawa jest pokłosiem wizyt autora w Załuchowie na Ukrainie, gdzie zaprzyjaźnił się z lokalną społecznością, która dała mu dostęp do swojej codzienności, dzięki czemu mógł uwiecznić to jak żyją. Po polskiej stronie granicy zdjęcia zostały wykonane przede wszystkim w Zanowiniu , gdzie serdecznie przyjęły autora mieszkanki wsi, które zostały uwiecznione na zdjęciach.
Ilona Sawicka

Ryszard Karczmarski – (ur. 1957 w Gdyni), ukończył Wydział Pedagogiki na UMCS w Lublinie, artysta fotografik, członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu Ziemi Chełmskiej. Jego zdjęcia pokazywane były na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za  granicą.

Od wielu lat dokumentuje życie na styku kultur, bliskim mu pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi, biorąc udział w wystawach, organizując plenery oraz realizując własne projekty fotograficzne. Od ponad 20 lat prowadzi autorską galerię fotografii w Galerii Atelier w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24.

Dwukrotny laureat Chełmskiej Nagrody KAJA jako animator oraz twórca kultury. W 2017 roku za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury został odznaczony medalem Gloria Artis.

 

Posted in wystawy

Wystawa „SIMPLE PAST 2” Henryka Kusia w CSK w Lublinie

fot. Paweł Znamierowski

Praca Henryka Kusia podejmuje problem tożsamości mieszkańców ziemi lubelskiej, odnosząc się do elementów identyfikujących otoczenie kulturowe, stanowiące charakterystyczną przestrzeń, znikającą wobec przemian, jakie zachodzą w wyniku przekształceń cywilizacyjnych i zaniku tradycyjnych składników pejzażu wsi. Instalacja wykonana techniką własną. Zrealizowana w ramach stypendium Stowarzyszenia ZAiKS.

Wernisaż odbył się 16 października 2020 r. o godz. 18.00 we foyer sali kinowej na poziomie -1. Wystawa jest bezpłatna, dostępna dla zwiedzających do 2 listopada 2020 r.

Henryk Kuś – dr nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Filozofii KUL Jana Pawła II. Zajmuje się publicystyką na temat sztuki,w tym szczególnie fotografii od lat 80 XX wieku. W latach 80 współtworzył radę galerii fotografii Hybrydy w Warszawie. Wielokrotnie wykładał zagadnienia historii fotografii,teorii i krytyki sztuki,socjologii wizualnej na różnych uczelniach w kraju (Akademia Humanistyczna w Pułtusku,KUL JP II ,UMCS,Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji w Chełmie). Jest również członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Zachęta w Lublinie. Otrzymał szereg stypendiów twórczych: Ministra Kultury i Sztuki, Prowincji Gelderland w Holandii, dwukrotnie Prezydenta Miasta Lublin,Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia ZAiKS.

Posted in wystawy

BIALSKA NAGRODA KULTURY- Tadeusz Żaczek

Tadeusz Żaczek otrzymał Bialską Nagrodę Kultury. Artysta fotograf Tadeusz Żaczek został laureatem Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Nagroda przyznawana jest przez Radę Miasta Biała Podlaska od 2002 r. za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz za upowszechnianie i promocję kultury. Serdecznie gratulujemy!

Posted in festiwal, Nagrody

Ryszard Karczmarski w Galerii Fotografii B&B spotkanie on-line

Ryszard Karczmarski – „Fotografia, która łączy ludzi” – rozmowa o pasji…

 

 

Galeria Fotografii B&B w Bielsku – Białej, prowadzona przez Inez Baturo zorganizowała spotkanie z artystą fotografikiem 5 czerwca 2020 o godz. 18:00.
Była to rozmowa o pasji, która nadaje sens życiu i przynosi ze sobą wspaniałych ludzi oraz niezapomniane spotkania.

Ryszard Karczmarski
Urodzony w roku 1957 w Gdyni. Ukończył studia na UMCS w Lublinie na Wydziale Pedagogiki. Członek rzeczywisty ZPAF od 2001. W latach 2003-2017 prezes Okręgu Lubelskiego ZPAF. Od 1984 jest członkiem Foto Klubu Ziemi Chełmskiej. Żeglarz, podróżnik. Organizator warsztatów i plenerów fotograficznych, między innymi Wielkiego formatu – technik alternatywnych oraz spotkania na NA STYKU, Ukraina 2016-2018. Dwukrotny laureat Chełmskiej Nagrody KAJA, jako animator oraz twórca kultury. W 2017 za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury odznaczony medalem Gloria Artis. Od 1976 prowadzi prywatną galerię fotografii w Chełmie.

Posted in Spotkania

Relacja wideo z finisażu wystawy fotografii Tomasza Młynarczyka – „Majówki”

Link do relacji wideo z finisażu wystawy fotografii Tomasza Młynarczyka pt. „Majówki”: Wideo relacja z wystawy „Majówki”

Posted in programy telewizyjne, wystawy

Wybrano nowy skład Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAF

Dnia 20 maja 2020 r. odbyły się wybory do Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAF. 
W wyniku wyborów powstał nowy Zarząd na kadencję 2020-2023 w składzie:

PAWEŁ ZNAMIEROWSKI – prezes
e-mail: pznamierowski@gmail.com

MARIUSZ MAZUR – wiceprezes, skarbnik
e-mail: info@foto-mario.com

EMIL ZIĘBA
– sekretarz
 
RYSZARD KARCZMARSKI – członek Zarządu
e-mail: karczmarskiryszard@gmail.com
 
Komisja Rewizyjna Okręgu:
LUCJAN DEMIDOWSKI – przewodniczący
ANDRZEJ POLAKOWSKI

JAKUB SZYMAŃSKI

Posted in Bez kategorii

Finisaż wystawy fotografii Tomasza Młynarczyka – „Majówki”

Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza na finisaż wystawy Tomasza Młynarczyka pt. „Majówki”. Odbędzie się on w Galerii „Oranżeria” w piątek 12 czerwca o godz. 18.00. Autor zaprezentuje unikalne fotografie, które zostały wykonane podczas nabożeństw majowych, jakie odbywają się w wielu miejscowościach powiatu radzyńskiego, m.in. w Białej, Brzostówcu, Lichtach, Starej Wsi, Niewęgłoszu, Paszkach, Skokach, Branicy Suchowolskiej, Suchowoli, Adamkach.

Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej jest odprawiane w Polsce od lat 30-tych XIX wieku. Zostało ono zapoczątkowane przez zakon jezuitów i stało się bardzo popularne w całym kraju. Odprawiane jest w kościołach, kaplicach ale też przy przydrożnych figurach i kapliczkach – głównie na wsiach i w małych miasteczkach w maju (Litania Loretańska), ale w niektórych miejscowościach także w czerwcu (Litania do Serca Pana Jezusa). Przez cały maj ludzie zbierają się w godzinach wieczornych aby podziękować Maryi za opiekę i prosić o wsparcie i wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa.

W nabożeństwie bardzo chętnie uczestniczą dzieci, ucząc się od najstarszych modlitw i pieśni. Każda „majówka” ma swój scenariusz i oprawę. Główną modlitwą jest Litania Loretańska oraz prastara modlitwa „Pod Twoją Obronę”. Odmawiany lub wyśpiewywany jest różaniec. W niektórych miejscowościach można usłyszeć pieśni o charakterze religijno-patriotycznym, ale też nawiązującym do lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych. Ciekawostką jest to, że każda majówka jest inna, każda miejscowość ma swój własny i niepowtarzalny scenariusz nabożeństwa.

W czasie finisażu wystawy będzie towarzyszyła promocja albumu Tomasza Młynarczyka pt. „Majówki”. Zainteresowani będą go mogli nabyć w cenie 30 zł.
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Posted in wystawy

IV Radzyńskie Dni Fotografii – 13 czerwca 2020 r.

Zbliżają się  IV Radzyńskie Dni Fotografii. W tym roku organizatorzy zapraszają na spotkanie z wyjątkowym gościem, prof. Witoldem Krassowskim z Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jurorem ale i dwukrotnym laureatem najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego World Press Photo.

Szczegóły w załącznikach.

http://www.witoldkrassowski.com/
https://culture.pl/pl/tworca/witold-krassowski
https://wsm.asp.waw.pl/dr-hab-prof-asp-witold-krassowski/

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca, o godz. 11.00 w sali kina Oranżeria –  Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Będzie możliwość konsultacji swoich prac z profesorem. 

Posted in Spotkania, warsztaty, wykłady

Wystawa fotografii Tadeusza Żaczka w Mielniku

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej zaprasza na wystawę fotografii Tadeusza Żaczka pt. Duchowe Pogranicze.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów i Autora otwarcie wystawy odbędzie się bez wernisażu.

Posted in wystawy