Jolanta Męderowicz

Jolanta Męderowicz – historyk sztuki. Absolwentka Wydziału Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II. Studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej) KUL. Domeną jej zainteresowań i badań jest sztuka neoawangardy, fotografia, kolekcje sztuki współczesnej, rynek i kultura. Od 1988, kuratorka kilkudziesięciu wystaw w: Polsce, Anglii, Niemczech, Francji. Jest autorką tekstów na temat sztuki współczesnej, pisanych w świetle refleksji filozoficzno-antropologicznej, a także tekstów na temat twórczości artystów i artystów uprawiających fotografię, które ukazały się w katalogach wystaw, publikacjach monograficznych i zbiorowych (m.in.: Exit, Guardian, Sztuka.pl, Rzeźba CRP Orońsko, Zeszyty Naukowe KUL, Wschodni Salon Sztuki ZPAP Lublin), a także jest autorką wykładów z zakresu teorii i krytyki sztuki (UH England, WSEI, KUL, UMCS, BGSW). Od 1990, uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Zatrudniona: 1988-2010 w Galerii BWA w Lublinie, od 2010 w Galerii Labirynt. Od 1992, prowadziła, pionierskie wówczas w instytucji sztuki, autorskie zajęcia edukacyjne. W latach 2001-2003 była wykładowcą na kierunku wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji OIC Poland w Lublinie. W 2015-2017 prowadziła zajęcia na temat rynku i kultury na specjalizacji antropologiczno-kulturowej Filologii Polskiej KUL. Członkini Rady Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ” (kuratorka programu, wystaw i festiwali sztuki 2005-2012) oraz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (wiceprezes 2006-2010), gdzie współtworzy kolekcję sztuki współczesnej. Jej zasługą jest autorski program, w którym postulowała budowanie kolekcji Lubelskiej Zachęty poczynając od dziedzictwa sztuki Lubelskiej Grupy Zamek (1956-1960), przez sztukę okresu neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku do czasu obecnego. Od 2017, przewodnicząca Rady Programowej przy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorką programów badawczych, zrealizowanych w formie publikacji oraz wystaw, warsztatów, konferencji w kraju, a także promujących polską sztukę za granicą. W tym zakresie wymienić należy, m.in.: 1991 – Współczesna sztuka w Polsce, kuratorka sekcji polskiej, International Workshop/Symposium Anglo/Polish, org. David Seaton, Miles Richmond, Motor House, NorthYorkshire, Anglia oraz University of Hertfordshire, Hatfield, Anglia; 2003 – Labirynt: the Labirynt 2 Gallery Presents Contemporary Polish Art, współkurator, Matthew Shaul, UHGalleries, Hatfield, Anglia oraz Folly Gallery, Lancaster, Anglia; 2005-2007 – Energia przekazu. Mikołajczyk, Robakowski, Rytka, kuratorka 2 wystaw, publikacja Energia przekazu (2005) z tekstami: J. Męderowicz, R. Kluszczyński; 2007 – Wobec obrazu, Dni Fotografii O obrazach we współczesnej kulturze, UMCS, Lublin; 2007 – Kolekcja. W centrum wydarzeń – pojęcia nowoczesności, (wystawa, wykłady, panel wraz z prof. L. Lameńskim, teksty w katalogu), Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (LTZSP), Muzeum Lubelskie w Lublinie; 2011 – Meta-Weiss/Meta biel, Freies Museum Berlin, Niemcy (w ramach programu kulturalnego Prezydencji Polski w UE); 2012 – Meta-sztuka – konceptualizacje, LTZSP, Lublin; 2013 – Andrzej Dudek-Dürer, Wciąż się zmieniając, (prowadzenie z L. Demidowskim), Galeria Kioskart Chatka Żaka, Lublin; 2013 – Kim jest sztuka. Rozmowy z artystami neoawangardy polskiej: L. Demidowski, J. Robakowski, Z. Warpechowski, K. Wojciechowski, maszynopis w zbiorach IHS PAN w Warszawie, 2018 – Indywidualność obrazu i inne eseje, maszynopis książki, Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 2013; Stypendium Prezydenta Miasta Lublin 2018.
Więcej w filmie „Gala Kultury 2018 Jolanta Męderowicz – nominacja w kategorii Całokształt Działalności” udostępnionym na YouTube: Gala Kultury 2018