Marek Kucharczyk

Marek Kucharczyk – rocznik ’58, mieszka w Lublinie.

Biolog środowiskowy, nauczyciel akademicki pracujący na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (profesor uczelni). Wykorzystuje fotografię w badaniach naukowych jako główny materiał badawczy, w celach dokumentacyjnych i w pracy dydaktycznej.

W latach lat 1980-2000 dorobek artystyczny obejmował przede wszystkim fotografię przyrody: roślin i krajobrazu. Lata dwutysięczne to poszukiwanie dróg wyrażania głębokich emocji, czy to poprzez wierny zapis rzeczywistości filtrowany przez osobisty punkt widzenia, czy też balansowanie między przedstawieniem a abstrakcją.

Jest autorem lub współautorem 13 wystaw:  Rośliny, które mogą zginąć (1995), Wymarłe, zagrożone, rzadkie  (1998), Drzewa  1998, Krajobrazy nadwiślańskie (1999 wraz z S. Magierskim i T.J. Chmielewskim), Rośliny ginące i zagrożone  (2001), Wisła  (2002), Tryptyki  (2006), Kilka zbożnych zdjęć  (2006), Kraina łagodności  (2010), Drzewa – inne spojrzenie  (2016), Różne fotografie podróżne (2020), Faktury, struktury i myśli ulotne (2020), Fragmenty większej całości (2021).  Brał także udział w  kilkunastu wystawach zbiorowych.

Doświadczenie warsztatowe oraz zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy dydaktycznej ze studentami prowadząc od ponad 25 lat zajęcia z fotografii oraz pełniąc rolę tutora dla studentów pragnących poszerzać swoje umiejętności i kreatywność. 

Wprowadzający do Okręgu Lubelskiego: Tomasz Młynarczyk, Robert Pranagal.