Łukasz Resiak

Łukasz Resiak, ur. w 1986 r. – mgr sztuki, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Od 2004 roku związany z lubelskim środowiskiem fotograficznym. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików (leg. nr 1295), Fotoklubu RP (leg. nr 411), Artysta Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP). Członek Lubelskiego (2004-2022) oraz Białostockiego (2009-2018) Towarzystwa Fotograficznego. Dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego. Stypendysta Prezydenta Miasta Lublin. Wyróżniony przez Prezydenta Lublina nagrodą „za wybitną działalność fotograficzną”.

Uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu RP. W 2018 roku prezentował swoją twórczość w ramach cyklu Strefa Sztuki – Młoda Polska Fotografia w Łodzi. Laureat konkursu grantowego XIV Festiwalu Sztuk Alternatywnych STRACHY w Krośnie. Bohater reportażu Polskiego Radia Lublin. Swoje prace prezentował na 12 wystawach indywidualnych oraz przeszło 130 wystawach i salonach fotograficznych w kraju i za granicą. Laureat licznych konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Łukasz Resiak zajmuje się szeroko rozumianą abstrakcją i fotografią subiektywną, a także pejzażem, portretem i fotografią krajoznawczą. Jest zwolennikiem kontemplacyjnej estetyki obrazu oraz prostej formy pozostawiającej szerokie pole do interpretacji treści.

Muraluksy

Chiaroscuro infinito