Jan Magierski

Urodzony w 1936 roku.  Zmarł w 2021 r.
Nauczyciel akademicki, instruktor fotografii, członek ZPAF, Klubu LX i Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografią zajmuje się od 1960 r. Udział w ok. 60 wystawach krajowych i zagranicznych. Ekspozycje indywidualne, m.in. o tematyce krajoznawczej i polarnej. Udział w opracowaniach monograficznych m.in.: „Almanach fotoamatora” Iskry 1974; „Portrety i krajobrazy” WL 1978; „Polska Fotografia Krajobrazowa 1944-1984” ZPAF OŚ 1985; „Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych” KAW 1989; „Między Wisłą a Bugiem” NFOŚGW 1998; „Polska Fotografia Krajoznawcza” PTTK CFK 2000; „Mistrzowie polskiego pejzażu” Fine Grain 2000. Działalność społeczna: prezes Fotoklubu „Zamek”(1966-72),organizacja wystaw „Konfrontacje” (1971-77), działalność instruktorska i popula-ryzatorska w fotografii.