Andrzej Polakowski – Medal Prezydenta Miasta Lublin

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne obchodzi w 2011 roku jubileusz 75-lecia. Z tej okazji 25 listopada w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki im.Hieronima Łopacińskiego odbyły się uroczystości jubileuszowe, z udziałem włądz miasta i województwa oraz wernisaż wystawy fotografii byłych i obecnych członków LTF. Członkowi naszego Okręgu ZPAF kol.Andrzejowi Polakowskiemu, który jest honorowym członkiem oraz byłym prezesem i v/prezesem d/s artystycznych LTF – wręczono przyznany Medal Prezydenta Miasta Lublin. Gratulacje i życzenia pomyślnych kolejnych lat dla LTF od licznie przybyłych gości (także spoza Lublina i województwa!) oraz tort jubileuszowy – uświetniły zgromadzenie.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.