Zmarł nasz Kolega Zbigniew Zugaj

Z bólem zawiadamiamy, że 14 marca zmarł Zbigniew Zugaj – artysta fotografik, członek ZPAF od 1965 roku.

Urodzony w 1935 roku. Mieszkał i pracował w Lublinie, prowadząc działalność twórczą i wystawienniczą od 1956 roku. Posiadał tytuł Artiste FIAP przyznanany w 1972 roku. Prowadził pracownię fotografii naukowej w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Lublinie. Był wybitnym specjalistą w zakresie reprodukcji malarstwa i grafiki oraz fotografii architektury.  W roku 1977 został ustanowiony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki rzeczoznawcą w zakresie fotografiki. Przez cały okres działalności twórczej aktywnie współpracował z wieloma czasopismami i wydawnictwami – między innymi: blisko 95% publikacji krajoznawczych wydanych przez Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie zostało zilustrowane zdjęciami jego autorstwa, a Krajowa Agencja Wydawnicza wydała ponad 500 pocztówek. Ma w swoim dorobku kilka albumów autorskich, przedstawiających Lublin i Ziemię Lubelską. W trakcie 10-letniej współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie miał okazję pracować z wieloma wybitnymi reżyserami, między innymi z Janem Świderskim, Ignacym Gogolewskim i Józefem Słotwińskim. W roku 1984 razem z Edwardem Hartwigiem z rąk Prezydenta Miasta Lublin otrzymał pamiątkowy medal, ufundowany z okazji 40-lecia lubelskiego teatru. Współpracował również z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Brał udział w kilkuset wystawach i konkursach, w tym wielu międzynarodowych – honorowany licznymi wyróżnieniami, dyplomami i medalami. Przedstawił także wiele wystaw indywidualnych.

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.