Andrzej Borowiec „Świadectwo kamieni”

Zapraszamy na wystawę fotografii autorstwa Andrzeja Borowca pt. ” Świadectwo kamieni”, której wernisaż odbędzie się w dniu 24.03.2012 o godz. 18.00  w Jazz & Blues Club „Spirala” w Lublinie przy  ul. Okopowej 9.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.