Category Archives: Bez kategorii

Wystawa ambrotypów w Galerii Atelier

Serdecznie zapraszamy na wystawę ambrotypów pt. „Historyczni”, która odbędzie się w Galerii Atelier, w czwartek 26 czerwca 2014 r. o godzinie 18:00. Szczegóły w zaproszeniu.

Historyczni

Leave a comment

Przegląd Portfolio z ZPAF OL (Portfolio Review) 05.06.2014 godz. 18:00

Brakuje Ci konstruktywnej krytyki Twoich prac fotograficznych? Chcialbys uslyszec szczera opinie o swoich zdjeciach?
A moze chciałbyś należeć w przyszlości do Związku? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę:

Okręg Lubelski ZPAF zaprasza dnia 5 czerwca 2014 roku (czwartek) o godzinie 18:00 w do MDK nr 2 przy ul. Bernardyńskiej 14a w Lublinie na przegląd portfolio.

Idealnie jesli portfolio jest w wersji drukowanej, lecz akceptujemy też pliki jpg. Przegląd jest bezpłatny. Mile widziane zgłoszenia (byśmy wiedzieli ilu mamy spodziewać się osób. Maksymalna ilość chętnych na jedno spotkanie: 5)

Podobne przeglady beda mialy miejsce co miesiac, podczas spotkan OL ZPAF, ktore odbywaja sie w każdy pierwszy czwartek miesiąca, od godz 17.00. Osoby chetne do zaprezentowania portfolio zapraszamy na godz. 18.00

Zaproszamy wszytskch na ocene portfolio. Gwarantujemy fachowa pomoc jak podwyzszyc jakosc prac.

Dla osob zainteresowanych dolaczeniem do ZPAF.

Tryb Przyjmowania:

http://www.zpaf.pl/o-zwiazku/tryb-przyjmowania/
Spis lektur zalecanych dla kandydatów do ZPAF:

01.Naomi Rosenblum – Historia fotografii światowej.
02.Michel Frizot – A new history of photography.
03.Boris von Brauchtisch – Mała historia fotografii.
04.Zbigniew Tomaszczuk – Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii.
05.Fotografia – realność medium /pod redakcją prof. Alicji Kępińskiej/
06.Susan Sontag – O fotografii.
07.Roland Barthes – Światło obrazu.Uwagi o fotografii.
08.Charlotte Cotton – Fotografia jako sztuka współczesna.
09.Ian Jeffrey – Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii.
10.Urszula Czartoryska – Przygody plastyczne fotografii.
11.Adam Mazur – Historie fotografii w Polsce 1939-2009.
12.Krzysztof Olechnicki – Antropologia obrazu.
13.Adam Sobota – Konceptualność fotografii.
14.Jan Kurowicki – Fotografia jako zjawisko estetyczne.
15.John Berger – O patrzeniu.
Tryb przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików:

Przynależność do Związku Polskich Artystów Fotografików jest określona w Statucie ZPAF: w § 9: Członkowie ZPAF dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających oraz w § 10:

1. Członkiem rzeczywistym ZPAF może zostać osoba pełnoletnia, obywatelstwa lub pochodzenia polskiego, zamieszkała w Polsce lub za granicą lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracujący twórczo w dziedzinie fotografii i uznający statut ZPAF – który ponadto: ● wykazuje się udokumentowanym dorobkiem twórczym w zakresie fotografii lub sztuk pokrewnych, ● posiada rekomendację dwóch członków rzeczywistych ZPAF.

2. O przyjęciu w poczet członków ZPAF decyduje Rada Artystyczna w formie uchwały. Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin opracowany przez Radę Artystyczną i zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

Regulamin przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików

Tryb ogólny:

1. Osoby ubiegające się o członkostwo do ZPAF muszą wykazać się dorobkiem twórczym, zawodowym lub naukowym w dziedzinie fotografii.

2. Dorobek powinien być przez kandydata szczegółowo udokumentowany.

3. Kandydat składa w wybranym przez siebie Okręgu ZPAF: ● podanie o przyjęcie do ZPAF, ● szczegółowy życiorys, ● opis dotychczasowej działalności twórczej, zawodowej lub naukowej.

4. Zarząd Okręgu ZPAF może powołać do oceny dorobku kandydata organ konsultacyjny, (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna) przed wydaniem swojej opinii.

5. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii Zarządu Okręgu, składa on do Rady Artystycznej: ● deklarację członkowską potwierdzoną przez Zarząd Okręgu ZPAF, ● opinię dwóch członków wprowadzających, ● oryginały lub odpisy świadectw wykształcenia i kwalifikacji oraz dokumenty zgodnie z punktem 3 a,b,c.

6. Członkami wprowadzającymi nie mogą być: Prezes ZG ZPAF, Prezesi Okręgów, członkowie ZG ZPAF oraz Rady Artystycznej ZPAF.

7. Prezesi Okręgów ZPAF oraz członkowie wprowadzający mają prawo uczestniczyć przy rozpatrywaniu przez Radę Artystyczną ich kandydatów.

8. Rada Artystyczna po otrzymaniu dokumentów sprawdza ich kompletność oraz zawiadamia członków Okręgu, z którego pochodzi kandydat, jak i pozostałe Zarządy Okręgów o imieniu i nazwisku kandydata i ew. innych danych z prośbą o zgłaszanie na piśmie ewentualnych zastrzeżeń.

9. Po upływie 2 tygodni od daty ukazania się komunikatu i braku zastrzeżeń ze strony osób zawiadomionych, Rada Artystyczna wyznacza termin spotkania z kandydatem co najmniej 2 tygodnie wcześniej.

10. Kandydat winien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej w określonej wysokości.

11. Na spotkanie z Radą Artystyczną kandydat winien przedstawić autorski zestaw prac, będący w jego przekonaniu przeglądem jego najlepszych osiągnięć oraz wykazać się wiedzą i świadomością twórczą.

12. Czas trwania i formę prezentacji określa Rada Artystyczna.

13. Rezultat prezentacji Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona wpisuje do deklaracji członkowskiej, jednocześnie określając staż twórczy kandydata, potrzebny do celów emerytalnych.

14. Rada Artystyczna może też określić staż twórczy osób nie będących członkami ZPAF po zapoznaniu się z ich dorobkiem i uiszczeniu przez nie odpowiedniej opłaty.

15. W przypadku ujemnej oceny kandydata Rada Artystyczna określa sposób jego ponownego ubiegania się o członkostwo ZPAF.

16. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

17. Pełną dokumentację zestawu autorskiego w postaci wglądówek, diapozytywów lub innych jednoznacznych kopii (którą dołącza kandydat).

Przewodniczący Rady Artystycznej przekazuje Zarządowi Głównemu poprzez Prezydium ZG ZPAF celem wpisania kandydata na listę członków, wydania mu legitymacji i dokonania innych formalności.

18. Decyzje Rady Artystycznej w sprawach przyjęć do ZPAF są ostateczne.

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku opinii negatywnej Zarząd Okręgu, w imieniu ubiegającego się kandydata do ZPAF, może złożyć odwołanie do Rady Artystycznej.

2. Rada Artystyczna przed podjęciem decyzji zapoznaje się z całokształtem sprawy oraz dokumentacją. Może też przeprowadzić rozmowę z kandydatem, władzami Okręgu lub zasięgnąć opinii kompetentnych osób i organizacji.

3. Na posiedzeniu Rada Artystyczna decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania oraz określa dalszy tryb postępowania.

4. Na posiedzenie Rada Artystyczna może zaprosić inne kompetentne w tej sprawie osoby.

Tryb szczególny:

1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do ZPAF poza trybem ogólnym.

2. Dotyczy to sytuacji, gdy działalność twórcza, zawodowa lub naukowa kandydata jest powszechnie znana i stanowi wartościowy wkład w rozwój fotografii, kultury i sztuki.

3. Decyzja o dopuszczeniu do rozpatrzenia starań kandydata w trybie szczególnym musi zapaść w Radzie Artystycznej jednogłośnie.

4. Tryb Szczególny może też dotyczyć:

● absolwentów wyższych szkół artystycznych i studiów specjalistycznych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów w dziedzinie fotografii, ● kandydatów rekomendowanych uchwałą Zarządów Okręgów ZPAF.

5. Sposób postępowania w trybie szczególnym w każdym przypadku określa Rada Artystyczna.

6. Na posiedzenie oceniające dorobek kandydata Rada Artystyczna może zaprosić też osoby zainteresowane, a w szczególności Prezesa ZG ZPAF, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesa Okręgu jak i osoby wprowadzające.

7. Dalsze postępowanie określają punkty trybu ogólnego.
wiecej informacji: http://www.zpafgdansk.pl/informacje.html

Leave a comment

Fotografia według Aktorów – wystawa fotografii w Galerii Atelier

Fotografia_wg

Leave a comment

Pejzaż samotny – Galeria Fotografii FOKUS – Siedlce

Zapraszamy na wystawę Marcina Jastrzębskiego „Pejzaż samotny” do Galerii Fotografii FOKUS Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Wernisaż wystawy odbędzie się 24-go kwietnia , o godzinie 18:00 w Galerii FOKUS przy ul. Pułaskiego 7 w Siedlcach. Wystawa będzie czynna od 25.04 do 16.05.2014 r. Zapraszamy!

mok_plakaty_231_a2

Leave a comment

Warsztaty i wystawa – Tadeusz Żaczek gościem specjalnym Lubelskich Dni Fotografii

Jednym z głównych punktów programu VIII Lubelskich Dni Fotografii są warsztaty z fotografii dokumentalnej, które zostaną przeprowadzone przez gościa specjalnego. Będzie nim Tadeusz Żaczek, dokumentalista z Białej Podlaskiej. Przedstawi nam fotograficzną opowieść o przenikaniu się kultur i religii, a uczyni to właśnie w formie warsztatów oraz wystawy pt. “Odsłony”, której jest autorem.

Kiedy i gdzie? 26 kwietnia, sobota, godzina 10:00 Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16. Udział: Bezpłatny, limitowany (15 osób), zapisy przez formularz na naszej stronie, który pojawi się już niebawem, więc bądźcie czujni!

źródło: www.gfl.lublin.pl

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Tadeusz Żaczek

Możliwość komentowania Warsztaty i wystawa – Tadeusz Żaczek gościem specjalnym Lubelskich Dni Fotografii została wyłączona

Dni Fotografii w Lublinie – spotkanie z Lucjanem Demidowskim

Zapraszamy na spotkanie z Lucjanem Demidowskim, które odbędzie się drugiego dnia w ramach VIII Lubelskich Dni Fotografii. Miejsce i czas: Sobota, 26 kwietnia, godzina 12:00 Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16. Wstęp wolny.

Organizatorzy VIII Lubelskich Dni Fotografii:
Grupa Fotografów Lubelskich | www.gfl.lublin.pl
ACK UMCS „Chatka Żaka” | www.ack.lublin.pl
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne | www.ltf.org.pl
Fundacja „5Medium” | www.5medium.org

demidowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Piotr Jaruga

Możliwość komentowania Dni Fotografii w Lublinie – spotkanie z Lucjanem Demidowskim została wyłączona

Światło morza – Ryszard Karczmarski wystawa fotografii

Fundacja Wspierania Kultury „Na Styku” zaprasza na wystawę fotografii Ryszarda Karczmarskiego pt. „Światło morza”. Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 12 kwietnia 2014 r. o godzinie 20:00 w Galerii Atelier, ul. Lwowska 24, Chełm.

 

zaproszenie1

Możliwość komentowania Światło morza – Ryszard Karczmarski wystawa fotografii została wyłączona

Galeria Atelier – Joao Balao „PIEŚNI ATLANTYKU”

Galeria Atelier i Fundacja Wspierania Kultury „Na Styku”, zapraszają na koncert portugalskiej muzyki smutku i radości w wykonaniu Joao Balao. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00 w Galerii Atelier 12 kwietnia 2014 r., Chełm, ul. Lwowska 24. Serdecznie zapraszamy!

 

Joao Balao_internet

Możliwość komentowania Galeria Atelier – Joao Balao „PIEŚNI ATLANTYKU” została wyłączona

Grzegorz Zabłocki – In Sacris – Wystawa fotografii

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Grzegorza Zabłockiego pt. „In Sacris”. 11 kwiecień 2014 r. o godzinie 18:00 w Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Lublinie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Możliwość komentowania Grzegorz Zabłocki – In Sacris – Wystawa fotografii została wyłączona

Marcin Jastrzębski „Pejzaż samotny” – Galeria B&B Bielsko Biała

bbzaproszenie

Możliwość komentowania Marcin Jastrzębski „Pejzaż samotny” – Galeria B&B Bielsko Biała została wyłączona

Galeria Atelier zaprasza!

Plakat

Możliwość komentowania Galeria Atelier zaprasza! została wyłączona

„OSOBOWOŚCI – w obliczu” wystawa fotografii w Galerii Atelier

Serdecznie zapraszamy na wystawę w Galerii Atelier pt. „OSOBOWOŚCI – w obliczu”. Organizatorem wystawy jest Fundacja Wspierania Kultury „NA STYKU”.
Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 28 lutego o godzinie 18:00. Galeria Atelier, Chełm, ul. Lwowska 24.

Plakat-kopia

Możliwość komentowania „OSOBOWOŚCI – w obliczu” wystawa fotografii w Galerii Atelier została wyłączona