Album „Janów Podlaski w dziejach Diecezji Siedleckiej”

Nakładem Wydawnictwa Diecezji Siedleckiej Unitas ukazał się album „Janów Podlaski w dziejach Diecezji Siedleckiej” Wydanie Jubileuszowe. Większość fotografii do albumu wykonał Tomasz Młynarczyk.

This entry was posted in wydawnictwa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.