Tadeusz Żaczek nagrodzony

Tadeusz Żaczek – członek Okręgu Lubelskiego ZPAF, został nagrodzony medalem i dyplomem św. Maksymiliana Kolbe „Kochaj i służ”. Cieszymy się i gratulujemy.

fot. Iwona Burdzanowska

This entry was posted in Nagrody, odznaczenia. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.