Nowy album Tomasza Młynarczyka „Ślady wiary”

Ukazał się nowy album Tomasza Młynarczyka „Ślady wiary”. Projekt powstał w ramach Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. 84 strony, karton, okładka laminowana, 21×21 cm.

This entry was posted in wydawnictwa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.