Tadeusz Żaczek nagrodzony w Międzynarodowym Konkursie OrthPhoto Awards

Nasz kolega Tadeusz Żaczek zdobył I miejsce w kategorii Reportaż w Międzynarodowym Konkursie OrthPhoto Awards, który zakończył się we wtorek 10 sierpnia 2021 r. uroczystą ceremonią w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.  Była to pierwsza edycja konkursu i miała ona na celu promocję i wyłonienie najlepszych fotografów prawosławnego świata.
W konkursie wzięło udział ponad 650 fotografów z prawie 30 krajów, gdzie w siedmiu kategoriach zgłoszono ponad 4500 zdjęć przedstawiających prawosławie z 35 krajów.
Międzynarodowe jury składające się z 21 osób stanęło przed trudnym zadaniem analizy i wyboru najlepszych prac. Obrady odbywały się online.
Wystawa wybranych zdjęć została zaprezentowana przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku i będą dostępne do oglądania przez najbliższy miesiąc.
Jeszcze pod koniec 2021 r. Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej wyda album fotograficzny zawierający zdjęcia konkursowe.

Tadeuszowi serdecznie gratulujemy, cieszymy się wszyscy z tego sukcesu!

This entry was posted in Nagrody. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.