Wydawnictwa ze zdjęciami Tomasza Młynarczyka

Ukazał się zbiór utworów Jana Kondraka „Samo Piękno”. Jednym z autorów zdjęć do wydawnictwa jest Tomasz Młynarczyk. 

 

 

 

 

 

 

Ukazała się płyta Jacka Musiatowicza „Jestem, czyli spacer po kamieniach”. Zdjęcia na okładkę wykonał Tomasz Młynarczyk.

This entry was posted in wydawnictwa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.