Marek Kucharczyk w ZPAF

Marek Kucharczyk po doskonałej obronie przed Radą Artystyczną ZPAF, został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików. Osobami wprowadzającymi byli Robert Pranagal i Tomasz Młynarczyk.
Serdecznie gratulujemy!

fot. Tomasz Młynarczyk i Robert Pranagal

 

This entry was posted in Rada Artystyczna ZPAF. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.