Zebranie wyborcze Okręgu Lubelskiego ZPAF

Spotkanie wyborcze OL ZPAF. fot. Mariusz Mazur

Dnia 18 maja 2017 roku w Lublinie odbyło się spotkanie wyborcze Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Dotychczasowy Zarząd Okręgu otrzymał absolutorium.

W wyniku wyborów został powołany nowy Zarząd Okręgu w składzie:

Tomasz Młynarczyk (Prezes)
Jakub Szymański (Wiceprezes)
Paweł Znamierowski (Sekretarz)
Mariusz Mazur (Skarbnik)
Ryszard Karczmarski (Członek Zarządu),

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.