Kraina Bugu

Polecamy najnowszy numer magazynu Kraina Bugu, w którym z cyklu – obrazy świata – jest fotoreportaż „Żebro Adama” naszego kolegi Tomasza Młynarczyka.

This entry was posted in publikacje prasowe. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.