Triennale

Triennale Sztuki Radzyńskiej 2017. W centrum kultury i designu Sobole, można oglądać prace naszego kolegi Tomasza Młynarczyka.

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.