Książka – „Perły renesansu”

Niedawno ukazała się książka Piotra Hapki pt. „Perły renesansu w powiecie radzyńskim”.
Jednym z autorów zdjęć do książki jest Tomasz Młynarczyk.

This entry was posted in wydawnictwa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.