Recenzja wystawy Ryszarda Karczmarskiego pt. „ZAŁUCHÓW”

W tygodniku „Super Tydzień Chełmski” ukazała się recenzja z wystawy fotografii  „ZAŁUCHÓW 2012-2015” Ryszarda Karczmarskiego.

This entry was posted in publikacje prasowe, wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.