Tomik poezji ze zdjęciami Tomasza Młynarczyka

Nakładem Wydawnictwa RS „Podróżnik”, ukazał się tomik poezji, poety i barda Jacka Musiatowicza.

Autorem zdjęć do tomiku jest Tomasz Młynarczyk.

 

This entry was posted in wydawnictwa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.