Wystawa fotografii Tadeusza Żaczka w Mielniku

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej zaprasza na wystawę fotografii Tadeusza Żaczka pt. Duchowe Pogranicze.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów i Autora otwarcie wystawy odbędzie się bez wernisażu.

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.