Wybrano nowy skład Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAF

Dnia 20 maja 2020 r. odbyły się wybory do Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAF. 
W wyniku wyborów powstał nowy Zarząd na kadencję 2020-2023 w składzie:

PAWEŁ ZNAMIEROWSKI – prezes
e-mail: pznamierowski@gmail.com

MARIUSZ MAZUR – wiceprezes, skarbnik
e-mail: info@foto-mario.com

EMIL ZIĘBA
– sekretarz
 
RYSZARD KARCZMARSKI – członek Zarządu
e-mail: karczmarskiryszard@gmail.com
 
Komisja Rewizyjna Okręgu:
LUCJAN DEMIDOWSKI – przewodniczący
ANDRZEJ POLAKOWSKI

JAKUB SZYMAŃSKI

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.