Nowy album Tomasza Młynarczyka „Fotofragmenty”

 Ukazał się nowy album Tomasza Młynarczyka „Fotofragmenty”. Projekt powstał w ramach Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. 60 stron, karton, okładka laminowana.

This entry was posted in wydawnictwa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.