Wystawa „Czyściec” Tomasza Młynarczyka

Tomasz Młynarczyk i organizatorzy (Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki , Radzyński Ośrodek Kultury) serdecznie zapraszają na wystawę „Czyściec”. 

 
Wystawa powstała w ramach Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 

Czyściec – niepewność, splątanie, ból duchowy, tęsknota i cierpienie, ale też nadzieja. Stan, który trudno zdefiniować. Unikamy rozmów o rzeczach nieoczywistych, których nie potrafimy nazwać, dotknąć i precyzyjnie określić. Duchowość – temat pomijany lub bagatelizowany. Coraz częściej świat pojmujemy w sposób zero-jedynkowy. Skala szarości nie istnieje, jest tylko biel i czerń. Dekalog- najstarszy, funkcjonujący zbiór podstawowych nakazów moralnych. Drogowskaz, wg którego możemy wybrać kierunki naszych życiowych dróg. Fotografia otworkowa, pierwotna i nieprzewidywalna może okazać się najlepszym medium do ukazania tematu metafizycznego. Bezpośrednie działanie światła na materiał światłoczuły, niczym znak od Niewidzialnego.

 
 

Tomasz Młynarczyk,
członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka, mieszka w Radzyniu Podlaskim.
Zajmuje się fotografią koncepcyjną i eksperymentalną, oraz szeroko rozumianą fotografią społeczną. Dokumentuje i analizuje przenikanie się kultur, tradycji i wiary terenów Polski Wschodniej.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019 w dziedzinie sztuk wizualnych.
Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 2021.
Autor wystaw indywidualnych: „Gdzie jest pałac” , „Struktury, faktury, formy” , „Radzyń 7.00” , „Światło-wody” , „Prawosławie” , „Archiwum – forma i światłocień” , „Bal” , „Trzepak” , „Ostatni seans” , „Żebro Adama” oraz „Trisomia 21”, „In memoriam”, „Majówki”. Udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Węgry, Francja).
Publikował w dziennikach , tygodnikach, albumach fotograficznych i książkach np.: „Kraina Bugu”, „ Kozirynek – kwartalnik kulturalny”.
Jego prace znajdują się w zbiorach Instytutu Teatralnego w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim oraz w zbiorach specjalnych (Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej), zbiorach prywatnych w kraju (m.in. Józefa Hena) i za granicą m.in.: Ukraina, Węgry, Anglia, USA, Francja.
Założyciel Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”, Współtworzył Grupę Twórczą MOTYCZ. „Fotograf Roku 2003” – Związku Polskich Fotografów Przyrody. Laureat licznych konkursów krajowych i zagranicznych, np.: ”Radzyński Bakałarz 2014” za „Walizkę Józefa Karłowicza” Dominiki Leszczyńskiej i Tomasza Młynarczyka jako najlepsza praca historyczna mająca charakter naukowy.
Autor albumów : „Radzyń w fotografii Tomasza Młynarczyka”, „Na moje oko”, „Sacrum przydrożne”, „Teatr w teatrze”, „Majówki”. Współautor albumów m.in.: „Dolina Tyśmienicy”, „Kock w fotografii”, „Walizka Józefa Karłowicza”, „Dwudziestolecie Beatyfikacji Męczenników z Pratulina”, „Janów Podlaski w dziejach Diecezji Siedleckiej. Wydanie Jubileuszowe” , ”Mocni wiarą i miłością Maryi. Wydanie Jubileuszowe”, „Radzyń Podlaski. Nowy jest piękny, a stary pełen tajemnic”, „Arti Sentemo – Kameralna Orkiestra Akordeonowa”, „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski. Edukacja Ekologiczna”
 
This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.