Fotorelacja z wernisażu członków ZPAF w CSK w Lublinie – autor Stefan Ciechan

Fotorelacja z wernisażu wystawy grupowej członków ZPAF okręg lubelski w CSK. Autorem zdjęć jest nasz kolega Stefan Ciechan.

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.