ID. Sztuka – dowód osobisty – wystawa w ACKiM UMCS Chatka Żaka

Młodzi artyści, studenci kierunku grafiki i malarstwa IS WA UMCS, wyrazili przekonanie, że próba określenia własnej ID jest jednym z najtrudniejszych wyzwań twórczych, swoistym wystawieniem artystycznego „dowodu osobistego”. Myśl ta, przyjęta jako znak rozpoznawczy wystawy, docieka zarówno procesu identyfikacji, jak świadomości własnego Ja, autonomii bądź utożsamiania, trwałości bądź zmienności, postawy wobec sztuki i rzeczywistości. Powstałe, na gruncie tej refleksji, obrazy i teksty są znaczące, nie tylko z racji indywidualnych, osobistych wyznań autorów, prawdy ich głosu wewnętrznego, ale dlatego, że ukazują oblicze młodej generacji, jej ambicji, oczekiwań, celów. W dzisiejszym świecie erupcji kryzysów, ideologii, pandemii, wojny – podmiotowość sztuki kreśli portret niepokoju i lęku, trudność samoidentyfikacji. W nadziei i wbrew mentalności „płynnej nowoczesności”, młodzi artyści wskazują coś więcej niż sztukę, a mianowicie wartość tożsamości, zachowującej sens i ciągłość jednostkowego istnienia i wspólnoty, bez względu na presję czasu, czy okoliczności.

 

Wystawa składa się z trzech rozdziałów:

Sztuka – dowód osobisty 2022
ID. 'Sztuka, moim zdaniem …’ rozmowy studentów z profesorami
ID. Akcja rysowania na żywo. Koncert ANKH (Radio Lublin 2022)

 

Wystawa ID. Sztuka – dowód osobisty jest głosem problemowym i pokoleniowym, który wpisuje się w okoliczność Jubileuszu 50-lecia kształcenia artystycznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Jolanta Męderowicz

historyk sztuki
kurator wystawy

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.