Wystawa zbiorowa – Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych

Wystawa przygotowana w ramach Festiwalu Fotoperyferie 2 zorganizowana we współpracyFundacją im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu prezentowana w Galerii Dolnej BWA w Kielcach.

Rozpoczęcie:
28 kwietnia 2023 r.
godz. 17:00

Lokalizacja:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Wśród autorów jest nasz kolega Tomasz Wójcicki.

„Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” odbywa się w Galerii Dolnej BWA w Kielcach już po raz trzeci – a po raz drugi w ramach Festiwalu Fotograficznego FOTOPERYFERIE, którego jest istotną częścią. Ta istotność polega na wypełnianiu formuły tego nowego kieleckiego Festiwalu, który z założenia penetruje i przedstawia „obrzeża – peryferie” szerokiego nurtu fotografii artystycznej. To tam właśnie sytuują się kreacje artystyczne tworzone zarówno w technikach dawnych i alternatywnych, jak i te – z kategorii sztuki współczesnej – w których fotografia pełni rolę jednego z istotnych środków wyrazu.

Sam „Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” – z częściowymi modyfikacjami – odbywa się według zasad ustalonych przez twórców jego koncepcji: Janusza Drobisza i Damiana Gaszczyka, którzy uprzednio realizowali go w śląskich galeriach Katowic, Zabrza i Bytomia.

Zważywszy na rosnącą z roku na rok liczbę uczestników – w tegorocznej edycji to 67 osób, które zgłosiły do wystawy w sumie 303 fotografii – te „peryferie” jawią się jako przestrzeń niezwykle pojemna. Pojemna nie tylko ilościowo, ale także jakościowo, czego dowodzi pełnia różnorodności zarówno oryginalnych technik jak i indywidualnych postaw artystycznych.

 

Więcej informacji pod linkiem: Wystawa Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.