Wystawa z okazji 20-lecia OL ZPAF w Lublinie

Autorzy oraz Galeria po 111 schodach Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie zapraszają na wernisaż wystawy fotografii z okazji
20-lecia Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Termin:  14 grudnia 2023 r , czwartek, godz. 18:00

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.