Digitalizacja archiwów z Fototeki ZPAF

Działający od 1949 roku Związek Polskich Artystów Fotografików posiada duży zbiór archiwaliów – negatywów i pozytywów fotograficznych. Przez dekady gromadzone były cenne dzieła najznakomitszych polskich fotografów. W zasobach ZPAF znajdują się prace takich twórców jak: Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Benedykt Jerzy Dorys, Edward Hartwig, Edmund Kupiecki, Tadeusz Wański, Feliks Zwierzchowski, Zofia Rydet, Henryk Hermanowicz, Paweł Pierściński, Marian Murman i wielu innych.

Przez dekady zbiory były bezpiecznie przechowywane, ale nie zostały w pełni zinwentaryzowane ani zdigitalizowane. W 2014 roku dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się rozpocząć proces digitalizacji i powszechnienia części kolekcji. Zdigitalizowanych zostało 1166 obiektów, wśród nich 330 negatywów (w tym płytki szklane) oraz 836 pozytywów następujących autorów: Jana Bułhaka, Pawła Pierścińskiego, Edwarda Hartwiga, Harrego Weinberga, Lecha Charewicza, Andrzeja Zborskiego, Mariana Musiała, Stanisława Popławskiego, Feliksa Zwierzchowskiego, Tadeusza Kowalskiego, Mariana Murmana, Stanisława Fitaka oraz zbiór kart gabinetowych z przełomu XIX i XX wieku. Wszystkie prace można zobaczyć na stronie: www.fototeka-zpaf.pl Oprócz prac inwentaryzacyjnych i digitalizacyjnych w ramach dotacji zdołaliśmy wyposażyć pracownię digitalizacyjną oraz zakupić sprzęt i oprogramowanie do tworzonej Agencji ZPAF, która będzie służyć twórcom fotografii jako miejsce promocji i licencjonowania dzieł objętych ochroną przez Biuro Praw Autorskich ZPAF.

Digitalizacja archiwów z Fototeki ZPAF oraz wyposażenie Agencji ZPAF są współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem technologicznym pracowni digitalizacyjnej ZPAF jest NIKON.

Dofinansowano ze środków MKIDN mkdn-200

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

23 Trackbacks

 1. By free credit reports on 4 listopada 2020 at 10:11

  free credit reports48

 2. By credit score free on 4 listopada 2020 at 04:09

  credit score free61

 3. By check credit on 3 listopada 2020 at 22:12

  check credit89

 4. By credit score ranges on 3 listopada 2020 at 16:17

  credit score ranges90

 5. By good credit score on 3 listopada 2020 at 06:54

  good credit score44

 6. By credit score check on 3 listopada 2020 at 00:00

  credit score check61

 7. By credit scores on 2 listopada 2020 at 17:56

  credit scores41

 8. By fico credit score on 2 listopada 2020 at 11:46

  fico credit score9

 9. By check credit score on 2 listopada 2020 at 05:44

  check credit score18

 10. By free annual credit report on 1 listopada 2020 at 23:47

  free annual credit report10

 11. By credit score ratings chart on 1 listopada 2020 at 17:51

  credit score ratings chart74

 12. By credit karma tax filing on 1 listopada 2020 at 11:41

  credit karma tax filing17

 13. By credit report free on 1 listopada 2020 at 05:52

  credit report free72

 14. By credit score range on 1 listopada 2020 at 00:05

  credit score range2

 15. By credit reporting agencies on 31 października 2020 at 18:09

  credit reporting agencies17

 16. By credit bureau on 31 października 2020 at 12:05

  credit bureau46

 17. By credit check on 31 października 2020 at 06:12

  credit check92

 18. By free credit score on 31 października 2020 at 00:24

  free credit score92

 19. By credit report on 30 października 2020 at 18:23

  credit report78

 20. By credit sesame on 30 października 2020 at 11:36

  credit sesame19

 21. By creditkarma on 30 października 2020 at 01:32

  creditkarma94

 22. By free credit report on 29 października 2020 at 15:20

  free credit report27

 23. By credit karma on 29 października 2020 at 05:10

  credit karma79