Jubileuszowa wystawa 50-lecia pracy twórczej Edmunda Fladrzyńskiego – Fotografia 1970-2020 w Galerii Atelier

Wystawa fotograficzna Edmunda Fladrzyńskiego „Fotografia 1970-2020” w  Galerii Atelier w Chełmie. Wernisaż w dniu 30 01 2020 r.
Kuratorem wystawy jest Ryszard Karczmarski. 

To ekspozycja jubileuszowa-  50-lecie pełnienia funkcji Prezesa Foto Klubu Ziemi Chełmskiej i pracy twórczej.

Edmund Fladrzyński urodził się w 1942r. Zawodowo związany z kolejnictwem – pracował w lubelskiej Dyrekcji Kolei. W latach 1959 -1963 był członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego i Grupy Artystycznej „Grupa 6” przy MDK we Wrocławiu. a od 1965 r. działa w Foto Klubie Ziemi Chełmskiej /od 1969 kieruje jego działalnością/. Uczestniczył w ponad 100 wystawach krajowych i międzynarodowych zdobywając szereg medali i wyróżnień, między innymi Grand-Prix na Biennale Fotografii Artystycznej „DZIECKO” w 1983 r. w Rzeszowie. Autor 5 wystaw indywidualnych. Ważniejsze cykle prac: „Skały”, „Wydmy”, „Pilichonki”. W 1985 r. otrzymał od Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Luksemburgu honorowy tytuł „Artiste FIAP”. Od 1986 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Chociaż Edmund Fladrzyński urodził się w Kolonii Wileńskiej, nazywanej przez Tadeusza Konwickiego „ósmym cudem świata”, to niemal całe swoje dorosłe życie związał z Chełmem. Od 1969 roku jest niepodzielnie panującym prezesem Fotoklubu Ziemi Chełmskiej. Przez wiele lat tworzył fotografie dające się wpisać w nurt piktorialny (wystawy „Skały”, „Wydmy”), ale nie jest to jedyny obszar jego zainteresowań. W latach osiemdziesiątych wyraźnie uwidacznia się w jego twórczości pasja reporterska. Przedmiotem zainteresowania artysty stają się obrzeża miasta, jego peryferyjne uliczki wraz z ich mieszkańcami. Przez kilka pracowitych lat tworzy wówczas socjologiczny portret naszego miasta (wystawa „Pilichonki”). Nie są to jednak klasyczne zdjęcia reporterskie, eksponujące dynamiczne zdarzenia z przerysowaną ekspresją. Autor, co prawda, chętnie sięga po bardzo szerokokątne obiektywy, które silnie deformują perspektywę, ale czyni to ze szlachetnym umiarem. Powstają wówczas poetyckie obrazy pokazujące ludzi w ich zwyczajnym otoczeniu. Silnie zbieżna perspektywa pozwala mu eksponować ludzkie sylwetki, zazwyczaj ukazywane w całej postaci, w codziennych strojach, często pozujące fotografowi na jego prośbę. Wśród porzuconych, zardzewiałych karoserii samochodów widzimy umorusane, licho odziane, ale szczęśliwe dzieci. Cykl fotografii miejskich jest wyraźną antytezą wobec nurtu kultury oficjalnej, kreującej uładzony i wyidealizowany obraz rzeczywistości. Nigdy jednak Fladrzyński nie zamienia się w publicystę. Nie moralizuje, nie poucza, nie agituje. Pokazuje raczej świat pełen dyskretnego piękna we wszystkich jego przejawach, obecnego także tam, gdzie nikt inny go nie dostrzega. I za to Ci dziękujemy, Edmundzie. 
Dariusz Kostecki

This entry was posted in wystawy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.